KCUK Staff

KCUK General Manager – Peter P. Tuluk

KCUK General Manager – Peter P. Tuluk

ph: 907-858-7014 or 858-7015
cellphone: 907-858-2200
ptuluk@kcukradio.org

KCUK Producer/Program Director – Alexie Kanrilak

KCUK Producer/Program Director – Alexie Kanrilak

907-858-7014 or 858-7015
akanrilak@kcukradio.org

KCUK Office/Production Assistant-Mabel Pequeno

KCUK Office/Production Assistant-Mabel Pequeno

ph: 907-858-7014 or 858-7015
mpequeno@kcukradio.org

KCUK Announcer – Tanya Matchian

KCUK Announcer – Tanya Matchian

ph: 907-858-2020

KCUK Announcer – Cody Pequeno

KCUK Announcer – Cody Pequeno

ph:

©2018 KCUK Radio  |  Website by Webtiller Designs.